LCHF

LCHF, ytterligare en bantningsmetod som bygger på avmagring, tråkig mat och svält? Eller är det en modern livsstil som faktiskt är hållbar i längden, en metod som leder till ett sundareliv och högre välbefinnande?

LCHF är en kost som bygger på att helt eller nästan helt utesluta kolhydrater, och fylla den luckan med stora mängder fett. Kolhydrater återfinns i många produkter, men de som är de största kolhydratsbovarna är produkter som pasta, ris och potatis. En kost som säger – ät en bit brie om du blir hungrig och fortsätt ät tills du blir mätt! Kan det verkligen vara pålitligt eller är det bara buffel och båg!? Det är mycket lättare att tänka sig att leva ett liv utan de kolhydrater som finns i ris och pasta mm än att svälta sig och på så sätt finns det många glädjeämnen inom det ätbara området.

LCHF bygger till stor del att gå tillbaka till det som anses naturligt och även om man i teorin kan byta ut allt socker mot sötningsmedel så är det något som LCHF förespråkarna anser att man bör undvika, i alla former. Att alltid försöka hålla sig till naturliga produkter och byta ut halvfabrikat kan även ge andra hälsoeffekter än bara viktminskning. Ett sunt leverne enligt LCHF behöver inte betyda en mängd uppoffringar, mer än att äta naturligt och undvika kolhydrater! LCHF kräver givetvis mycket disciplin och är inte förlåtande mot fusk, men något som anses som en stor fördel är just det faktum att du aldrig behöver gå hungrig.