VLCD

Som de flesta säkert har upptäckt så finns det ett antal olika typer av dieter och bantningskurer att använda sig av. Den kanske mest kända metoden som finns är VLCD, som är en förkortning av engelskans Very Low Calorie Diet, eller lågkaloridiet som det heter på svenska. Många dieter bygger faktiskt på denna teori, ibland med lite annorlunda upplägg men med samma grund princip. Principen bakom denna typ av diet är att man har ett mycket lågt energiintag – inte mindre än 450 men inte mer än 800 kalorier per dag. Kosten består vanligen av ett antal drycker som fungerar som måltidsersättande. När det handlar om kosten måste man också ta hänsyn hur mycket man rör sig per dag. Har man exempelvis ett mycket stillasittande yrke, kräver kroppen inte lika mycket som den som tränar eller rör sig mycket varje dag.

Är man osäker på hur mycket eller lite man kan äta, kan man rådfråga en dietist eller en specialistläkare. Detta är att rekommendera, eftersom man inte ska experimentera med kost eller vikt om man är osäker.