Lego

Lego är en dansk leksak som de flesta känner till, och de flesta tänker också leksak när de hör namnet Lego. Vad många kanske inte vet är att Lego idag används av vuxna i större och större utsträckning.

Lego har sen över ett decennium en serie med programmerbara bitar, vilket man kan bygga och programmera robotar. Dessa lämpar sig självklart som leksaker för de lite äldre barnen. Men de används desto mer inom utbildning och näringsliv tack vare enkelheten att kombinera något fysiskt, som en robot i Lego, men en programmerbar lite dator.

Det finns även en del teorier som pekar på att Lego kan ha terapeutisk effekt, alltså något som kan påverka din psykiska hälsa positivt.